Fantastisk prusa

Nya regler kring 3D-utskrifter

Att skriva ut 3D-modeller med föreningens Prusa i3 kan nu komma att kosta medlemmen en smärre självkostnadsavgift. Avgiften går ut på att utskrifter som använder föreningens filament beläggs med en självkostnadsavgift baserad på använd mängd filament. Avgiften är per typ av filament och använd mängd. Utskriftsavgiften anpassas efter aktuellt marknadspris för respektive filament ifråga.

Medlemmar är fria att använda eget filament och betalar i sådana fall ingen utskriftsavgift.

2018-01-20

Höstterminsmöte 28 november!

För alla föreningens medlemmar kallar styrelsen till årets höstterminsmöte 2018-11-28, klockan 17 i E:C. Motioner som önskas behandlas på mötet skall vara mottagna av styrelsen senast tisdagen den 21:e november. Mötets dagordning finns att tillgå här..

2017-11-02
Terminsmöte!

Vårterminsmöte VT18 — 2017-04-24

Mötet kommer att äga rum 2017-04-24, klockan 17 i sal E:C

Dagordning finns här

2017-03-28