Försäljningen

Välkommen till ElektroTekniska Föreningens interna Lagerdatabas. Försäljningsverksamheten är inte vinstdrivande och är huvudsakligen riktad mot föreningens medlemmar. Eventuellt överskott går oavkortat till föreningens fortlevnad och projekt. Leverans finns inte tillängligt, alla beställningar måste hämtas på plats i lokalen.

Lagerssystemet är endast avsett för medlemmar och studenter vid Lunds Universitet!
Please do not use this website if you are not an active member or student at LTH/LU!