Försäljning

Lagerförda varor

Elektrotekniska Föreningen har ett välsorterat lager av allehanda komponenter, kontaktdon, kabel, med mera. Till närmast självkostnadspris kan du förse dig med allt du behöver för ett lyckat elektronikprojekt. Försäljningsverksamheten är inte vinstdrivande och är huvudsakligen riktad mot föreningens medlemmar. Eventuellt överskott går oavkortat till föreningens fortlevnad och projekt.

Guck

Utöver det välsorterade lagret samlar vi kontinuerligt på oss olika former av så kallat “guck”, det vill säga mer eller mindre obskyra elektroniska mackapärer som ofta kan få ett helt nytt användningsområde. Fråga en funktionär eller leta själv efter det du inte visste att du behövde. Ett axplock av vad vi för stunden erbjuder finns här.