ARM-kort med Ethernet

Ibland är en AVR inte kraftfull nog, och då vill man kunna byta upp till en ARM Cortex-M3-processor. Detta kort utvecklades åt instutionen för reglerteknik, för att användas i en specialiserad mätlösning. Processorn, en LM3S6965 från Texas Instruments, har inbyggt Ethernetinterface och gott om minne (256 KiB Flash, 64 KiB RAM) för realtidsoperativsystem och nätverksstack.

På kortet finns även plats för switchregulator (upp till 70 V in), externt flashminne, ett par lysdioder och nivåomvandlare för RS-232-serieport.

Processorn programmeras och debuggas enklast med en OOCDMojt.