Nolleblinkmojt

Enligt uråldrig tradition får alla nyanlända E-teknologer, nollor, bygga sin alldeles egna nolleblinkmojt. Blinkmojten skrollar nollans namn och bäres lämpligen utanpå ouverallen i samband med nollningsaktiviteter. På detta vis får nollan prova att använda en lödkolv och montera en enkel men effektfull mikroprocessorbaserad apparat.

Blinkmojten har ändrat skepnad och förfinats under många år. Den senaste hårdvarurevisionen innefattar en strömsnål 16-bitarsprocessor med Bluetooth- och meshradiointerface för konfigurering och kommunikation med andra blinkmojter.

Blinkmojtsbyggsatsen delas ut gratis till nollorna tack vare ekonomiskt stöd från vänligt sinnade företag, bl.a Texas Instruments, Onrox, Embedded Artists och Altran.