USBASP

Detta är ETF:s egen tolkning av USBASP, en USB-ansluten programmerare för Atmel AVR-processorer. Den är förhållandevis primitiv till sin konstruktion men enkel att få igång och pålitlig som få.

USBASP säljs vanligtvis som byggsats med färdigprogrammerad processor, men är tillfälligt slut.