robottransp

ETF, det är där det händer!

ElektroTekniska Föreningen vid LTH är ett hackerspace / makerspace för alla intresserade studenter. Inga förkunskaper krävs. Önskar du att jobba på ett projekt är detta platsen för dig.

“There is nothing like a dream to create the future.”

Välkommen till

ETF

hiclipart.com(2)

PROTOTYPE

PRONTO

MÄT

FLUKE

KNACKA

KODNING

Du kan

PRODUSERA

KRETSKORT

1089-protomat-s62
1c13cb95f94241a9434df053213cfcee

ALLA KOMPONENTER

PÅ LAGER

ST80_2

STATION FÖR

LÖDNING

Få uppdatering och enkelt kommunicera med andra i föreningen.

DISCORD CHAT

Like Skype and TeamSpeak, but better!

Helt gratis, smidigt, underbart.

Discord finns både som webbklient, app och installeringsprogram. Det är som Skype fast gjort för större grupper. Behöver du hjälp är det bara att komma förbi och fråga!