Guck:
     - mer eller mindre obskyra elektroniska mackapärer som ofta kan få ett helt nytt användningsområde

Vilka är vi?

ElektroTekniska Föreningen vid LTH bildades våren 1964, tre år efter att TLTH själv formats. Alltsedan dess har vi varit en samlingspunkt för teknologer som vill omsätta sina idéer till praktiska alster. ETF är en ideel organisation och upprätthåller kontakt med företag som ligger nära våra intresseområden, och kan på så sätt skapa en symbios som kommer både medlemmar och företagen till gagn. Företag pratar ofta om att de inte vore något utan sina anställda, och motsvarande gäller för ETF och dess medlemmar.

ETF kan ses som ett så kallat "Hackerspace" eller "Makerspace" som tillhandahåller de redskap som krävs för att driva ett elektronikprojekt, men det är du själv som medlem som helt avgör projektets utveckling och sätter målen. Elektronik är inte magisk – med rätt intresse kan du åstadkomma vad som helst! Om du fastnar längs vägen är det oftast bara att ställa frågan högt i labbet; sannolikt sitter det experter på batteriladdning så väl som ARM-processeror i lokalen.

SONY DSC
Montering av Nolleblinkmojt -12

Awesomeness since 1964.

Medlemskap

Som medlem i ETF får man tillgång till vårt stora labb med verktyg, mätinstrument och arbetsplatser. Vi har också en "grövre" verkstad där lättare former av verkstadsarbeten kan utföras. Medlemmar i ETF har tillgång till föreningslokalen 24/7 via sitt LU-passerkort.

Medlemskap kostar 200:- per år. Vill du bli medlem? Kom förbi vår lokal! Allt du behöver är att dela vårt intresse för tillämpad elektronik! Utan aktivt LU-kort kan du dock inte komma åt labbet utan att någon annan medlem låser upp för dig.

Vänföreningar

Elektrotekniska Föreningen (ETF) har fränder på Chalmers Tekniska Högskola. De heter "Elektrosektionens Teletekniska Avdelning" och nås här.

In English

The Student's Assosiation for Applied Electronics (ETF) at the Faculty of Engineering (LTH), Lund University was founded in the spring of 1964. Since the start we have been focal point for those engineering students interested in realizing their ideas, complex as well as simple. ETF is a sort of "hackerspace" which provides the tools needed for an electronics project: everything from soldering equipment to spectrum analysers as well as fellow members and their knowledge and experience.

Interested in joining us? There are no requirements to become a member, and the membership costs 200 SEK/year, granting 24/7-access (using your LU-card) to our lab and workshop. Drop by our premises in the E-building, E:0522, LTH or send us an email.