Omröstning angående lokalflytt

Omröstning gällande lokalflytt

Hej kära medlemmar!

Nu har det äntligen blivit dags att rösta om huruvida ETF ska flytta till de nya lokalerna i M-huset.

📅 NÄR: Måndagen den 13 september 2021 kl 18.00
🗺 VAR: Sal E:C med möjlighet att ansluta digitalt till mötet via föreningens Discordserver, här.
👁‍🗨VEM: De som har möjlighet att deltaga samt lägga en röst under mötet, är endast de personer som vid tiden för omröstningstillfället är betalande medlemmar i ElektroTekniska Föreningen Vid LTH.

Nedan följer vår överenskommelse med X-Lab:

 

  1. Lokalerna blir 94 kvm (jmf. med 67 kvm som föreningen har i dag). De aktuella lokalerna är 1329, 1328 1328B och 1346. De aktuella lokalerna är markerade med grön färg i bifogad bild. Det är möjligt att lokalerna 1328 och 1328B byts mot 1329B och 1329C, markerade med röd färg.
  2. Vatten kommer finnas draget in i lokalerna och det finns möjlighet till att flytta på vattenkran etc. när lokalerna byggs.
  3. Ventilation till ett dragskåp kommer att finnas i en av föreningens nya lokaler. I bästa fall även ett dragskåp bekostat av X-lab, men detta är inte fullt bestämt!
  4. Möjlighet att slå ner och sätta upp väggar, vid kommande ombyggnation. Vi har alltså möjlighet att bestämma layout:en ETF:s lokaler. Hänsyn måste tas till nuvarande fönster vid placering av nya väggar.
  5. ETF bestämmer vilka som får vistas i föreningens lokaler oavsett tid på dygnet, med undantag för inspektioner/skyddsrond och dyl.
  6. Trefas kommer att finnas i ETFs lokaler.
  7. Tryckluft kommer att finnas i ETFs lokaler.
  8. De verktyg som finns i ETFs nuvarande lokaler (dvs. svarv, fräs, etsningsutrustning, etc.) ska vara OK att ha i de nya lokalerna.

Om villkoren för de nya lokalerna förändras, kommer omröstningen anses vara ogiltig.

Omröstningen kommer att ske 13/9 kl 18.00 i samma sal som vi har våra höst- och vårterminsmöten, E:C. Det kommer även vara möjligt att ansluta till mötet samt rösta via Discord

Vid omröstningen vinner det alternativ som har enkel majoritet, det vill säga det alternativ som har flest antal röster av den totala mängden lagda röster. Blanka röster kommer inte att räknas som giltiga röster.

De två alternativen som föreningens medlemmar kan rösta på är För eller Emot att ETF ska flytta till de nya lokalerna. Inga röster kommer att tas emot efter röstningstillfället. Får man förhinder att komma till mötet, så är det möjligt att höra av sig till styrelsen@etf.nu i förtid via e-post och på så vis få sin röst räknad. 

Eftersom att det här är ett stort beslut för föreningen så är väldigt viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer till mötet och gör sin röst hörd.

Sedan vårterminsmötet 2021, har en kanal hållits öppen på Discord för frågor som Ni velat att vi ska föra vidare till Claes på X-lab. Det går fortfarande att ställa frågor i Discord-kanalen angående detta ärende eller skicka mail till styrelsen@etf.nu. De frågor vi hinner få inför mötet, kommer vi att försöka ta fram svar på genom att kontakta Claes. Ju tidigare vi får Era frågor, desto större chans har vi att hinna få dem besvarade.

Endast medlemmar som har ett medlemskap som är aktivt under omröstningstillfället kommer att tillåtas delta i mötet och avlägga en röst

Aktuella lokaler för eventuell flytt
De aktuella lokalerna för omröstningen

Comments are closed.