Vårterminsmöte 2022

Vårterminsmöte 2022

Kära medlemmar,

Nu är det hög tid för ETF att hålla 2022 års vårterminsmöte. Vi önskar alla våra medlemmar välkomna till vårterminsmötet som hålls måndagen den 19 maj 2022, klockan 18.00. Dagordningen finns bifogad i mejlet som skickats ut till alla ETFs medlemmar. 

Motioner kan skickas till styrelsen@etf.nu senast 1 vecka före mötets sammanträdande


Datum: Torsdagen 19 maj 2022
Tid: 18.00
Var: E:C

⚠️ I enlighet LTHs riktlinjer kommer mötet hållas på plats! Notera att fysisk närvaro krävs för att delta under vårterminsmötet. Det kommer inte finnas möjlighet att delta under mötet på distans.

Medlemskap krävs för rösträtt

Tänk på att endast medlemmar vid
ETF har rösträtt på mötet. Logga därmed in på etf.nu/medlem och dubbelkolla och bekräfta att ditt medlemskap fortfarande är aktivt vid den tiden för vårterminsmötet. 
Vill du bli medlem? Kontakta info@etf.nu för mer information!

Vill du engagera dig?

Att vara engagerad i ETF är både ett lärorikt och givande arbete.
Då ETF är ideell studentdriven föreningen är vi beroende av frivilliga för att
kontinuerligt kunna fortsätta driva denna miljö framåt. Beslut fattas alltid i grupp,
och är man osäker på ett ämne eller sin arbetsuppgift finns det alltid någon att fråga.
 
Önskar du engagera dig i styrelsen eller hjälpa till som funktionär?
Vänligen skicka mejl för mer info till styrelsen@etf.nu

Comments are closed.