Omröstning angående lokalflytt

Omröstning gällande lokalflytt

Hej kära medlemmar!

Nu har det äntligen blivit dags att rösta om huruvida ETF ska flytta till de nya lokalerna i M-huset.

📅 NÄR: Måndagen den 13 september 2021 kl 18.00
🗺 VAR: Sal E:C med möjlighet att ansluta digitalt till mötet via föreningens Discordserver, här.
👁‍🗨VEM: De som har möjlighet att deltaga samt lägga en röst under mötet, är endast de personer som vid tiden för omröstningstillfället är betalande medlemmar i ElektroTekniska Föreningen Vid LTH.

Nedan följer vår överenskommelse med X-Lab:

 

  1. Lokalerna blir 94 kvm (jmf. med 67 kvm som föreningen har i dag). De aktuella lokalerna är 1329, 1328 1328B och 1346. De aktuella lokalerna är markerade med grön färg i bifogad bild. Det är möjligt att lokalerna 1328 och 1328B byts mot 1329B och 1329C, markerade med röd färg.
  2. Vatten kommer finnas draget in i lokalerna och det finns möjlighet till att flytta på vattenkran etc. när lokalerna byggs.
  3. Ventilation till ett dragskåp kommer att finnas i en av föreningens nya lokaler. I bästa fall även ett dragskåp bekostat av X-lab, men detta är inte fullt bestämt!
  4. Möjlighet att slå ner och sätta upp väggar, vid kommande ombyggnation. Vi har alltså möjlighet att bestämma layout:en ETF:s lokaler. Hänsyn måste tas till nuvarande fönster vid placering av nya väggar.
  5. ETF bestämmer vilka som får vistas i föreningens lokaler oavsett tid på dygnet, med undantag för inspektioner/skyddsrond och dyl.
  6. Trefas kommer att finnas i ETFs lokaler.
  7. Tryckluft kommer att finnas i ETFs lokaler.
  8. De verktyg som finns i ETFs nuvarande lokaler (dvs. svarv, fräs, etsningsutrustning, etc.) ska vara OK att ha i de nya lokalerna.

Om villkoren för de nya lokalerna förändras, kommer omröstningen anses vara ogiltig.

Omröstningen kommer att ske 13/9 kl 18.00 i samma sal som vi har våra höst- och vårterminsmöten, E:C. Det kommer även vara möjligt att ansluta till mötet samt rösta via Discord

Vid omröstningen vinner det alternativ som har enkel majoritet, det vill säga det alternativ som har flest antal röster av den totala mängden lagda röster. Blanka röster kommer inte att räknas som giltiga röster.

De två alternativen som föreningens medlemmar kan rösta på är För eller Emot att ETF ska flytta till de nya lokalerna. Inga röster kommer att tas emot efter röstningstillfället. Får man förhinder att komma till mötet, så är det möjligt att höra av sig till styrelsen@etf.nu i förtid via e-post och på så vis få sin röst räknad. 

Eftersom att det här är ett stort beslut för föreningen så är väldigt viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer till mötet och gör sin röst hörd.

Sedan vårterminsmötet 2021, har en kanal hållits öppen på Discord för frågor som Ni velat att vi ska föra vidare till Claes på X-lab. Det går fortfarande att ställa frågor i Discord-kanalen angående detta ärende eller skicka mail till styrelsen@etf.nu. De frågor vi hinner få inför mötet, kommer vi att försöka ta fram svar på genom att kontakta Claes. Ju tidigare vi får Era frågor, desto större chans har vi att hinna få dem besvarade.

Endast medlemmar som har ett medlemskap som är aktivt under omröstningstillfället kommer att tillåtas delta i mötet och avlägga en röst

Aktuella lokaler för eventuell flytt
De aktuella lokalerna för omröstningen

Vårterminsmöte 2021

Vårterminsmöte 2021

Kära medlemmar,

Nu är det hög tid för ETF att hålla 2021 års vårterminsmöte. Vi önskar alla våra medlemmar välkomna till vårterminsmötet som hålls måndagen den 7 juni 2021, klockan 18.00. Dagordningen finns bifogad i mejlet som skickats ut till alla ETFs medlemmar. 

Motioner kan skickas till styrelsen@etf.nu senast 1 vecka före mötets sammanträdande


Datum: Måndagen den 7 juni 2021
Tid: 18.00
Var: ETFs Discordkanal, https://discord.me/ETF

⚠️ På grund av rådande pandemi kommer mötet att hållas på distans över föreningens Discordkanal. Vi påminna alla om att hålla gott avstånd från andra och att inte träffas fysiskt om du känner minsta symptom eller misstänker att du kan vara sjuk.

Vänligen dyk upp i god tid till mötet. Om du inte sedan tidigare använt Discord, så rekommenderas att du redan nu ansluter till föreningens Discordkanal. Du hittar den här.

Kontakta info@etf.nu om du har problem med att ansluta.

Medlemskap krävs för rösträtt

Tänk på att endast medlemmar vid
ETF har rösträtt på mötet. Logga därmed in på etf.nu/medlem och dubbelkolla och bekräfta att ditt medlemskap fortfarande är aktivt vid den tiden för vårterminsmötet. 
Vill du bli medlem? Kontakta info@etf.nu för mer information!

Vill du engagera dig?

Att vara engagerad i ETF är både ett lärorikt och givande arbete.
Då ETF är ideell studentdriven föreningen är vi beroende av frivilliga för att
kontinuerligt kunna fortsätta driva denna miljö framåt. Beslut fattas alltid i grupp,
och är man osäker på ett ämne eller sin arbetsuppgift finns det alltid någon att fråga.

Önskar du engagera dig i styrelsen eller hjälpa till som funktionär?
Vänligen skicka mejl för mer info till styrelsen@etf.nu

LTH campus-14

Höstterminsmöte 2020

Höstterminsmöte 2020

Kära medlemmar,
 
Då önskar vi härmed samtliga medlemmar välkommen till ETF’s Höstterminsmöte
den 24:e November enligt bifogad dagordning. Motioner kan lämnas in till styrelsen via
styrelsen@etf.nu fram tills den 17:e November.
 
Datum: Tisdagen den 24:e November 2020
Tid: 17:15 (kom gärna i förväg)
⚠️ På grund av de rådande omständigheterna kommer detta möte hållas via distans.
Vi ber alla medlemmar att individuellt ansluta till mötet via Zoom. Försök gärna att
logga in via SSO med ”lu-se”, men det ska även gå att ansluta som gäst.

Tips: Försök ansluta 15-20 min i förväg, ring +46 764 206904 om du har tekniska problem.

Medlemskap krävs för rösträtt

På detta mötet kommer bland annat den framtida styrelsen,
samt alla funktionärsposter all väljas. Tänk på att endast medlemmar vid
ETF har rösträtt på mötet. Logga därmed in på etf.nu/medlem och dubbelkolla
eller svara på detta mejl för att bekräfta att ditt medlemskap fortfarande
är aktivt vid den tiden. Är du inte medlem är det ypperligt tillfälle att bli det nu!

Vill du engagera dig?

Mer engagerande i föreningen är ytterst lärorikt och givande arbete.
Då ETF är ideel studentdriven föreningen är vi beroende av frivilliga för att
kontinuerligt kunna fortsätta driva denna miljö frammåt. Beslut fattas alltid i grupp,
och är man osäker på ett ämne eller sin arbetsuppgift finns det alltid någon att fråga.
 
Önskar du engagera dig i styrelsen eller funktionär?
Vänligen skicka mejl för mer info! styrelsen@etf.nu
Varmt välkomna!
 
Max Faxälv
Ordförande
Terminsmöte!

Terminsmöte HT19-11/26

Då var det återigen dags för terminsmöte på ElektroTekniska Föreningen och vi välkomnar samtliga medlemmar!

På höstterminsmötet kommer du som medlem kunna inflyta på vem som väljs till styrelsen samt ha åsikter om de motioner som läggs fram.

Du som medlem har även möjlighet att skicka in motioner själv. Motioner ber vi er skicka in till styrelsen på mejladress styrelsen@etf.nu senast en vecka innan mötet äger rum.

Dagordningen för mötet finns bifogad i ett email som föreningen skickade ut till samtliga medlemmar.

Varmt välkomna!

Datum: Tisdagen den 26:e November 2019
Tid: 17
Plats: E:C

ingång till ETF

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Avgiften ger medlemskap från registreringsdatum och ett år framåt, och är ej bundet till kalenderår.

Det går att betala kontant i föreningslokalen, via betalning till Bankgiro 281-1362 eller via Swish med numret 123 019 24 76.

Skicka ett mail med ditt namn och LU-id samt inbetalt belopp till info [at] etf [punkt] nu

Efter betalning registreras ditt LU-kort som ett passerkort så att du får tillgång till ETFs lokaler.

För mer information om hur du kontaktar ETF och en karta till lokalerna, se

  http://etf.nu/kontakt/